ความเป็นมา และวิสัยทัศน์

เริ่มจากร้านเล็กๆ ที่ขายวัสดุก่อสร้าง โดยสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าจนขยายกิจการจนจวบปัจจุบัน